Polityka Prywatności

 Definicje których używamy:

Administrator danych – podmiot odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, dostępny pod podanymi poniżej danymi: PATIAN Patrycja Suszczewicz z siedzibą przy ul. Racławickiej 7a, 63-100 w Śremie. NIP: 9721108867, REGON: 301412439.

Strona - oznacza stronę internetową lub aplikację należącą do Administratora znajdującą się pod adresem domeny - www.patian.pl
Dane osobowe - W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

Użytkownik – oznacza każdy zarejestrowany podmiot lub osobę, która korzysta ze Strony.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ,ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie.

Administrator gromadzi wszelkie dane osobowe Użytkowników potrzebne do zrealizowania całego procesu założenia konta, złożonego zamówienia, wysyłki oraz newslettera.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników usługi podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ustawa), a od dnia 25 maja 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Uzyskuje się je za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie: formularz założenia konta, zapis do newslettera oraz innych form komunikacji, tj.: kontakt telefoniczny czy e-mail,  gdy wcześniej podane informacje są błędne, bądź wymagają modyfikacji. 

W chwili dokonywania procesu rejestracji na Stronie, użytkownik powinien przekazać Administratorowi następujące dane:

·          imię i nazwisko

·          nazwę użytkownika

·          NIP, nazwę oraz dane teleadresowe firmy

·          adres dostawy kurierskiej (jeżeli jest inny niż adres firmy)

·          adres poczty elektronicznej

·          numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu na naszej Stronie.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach czy wysyłania newslettera.

Prawa Użytkownika:

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

·         W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika na Stronie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

·         W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika na Stronie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

·         W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika na Stronie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

·         Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

·         W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu na Stronie zakładki: EDYTUJ PROFIL.

·         Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

·         W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

 

 

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

W celu realizacji każdego z powyższych uprawnień prosimy o kontakt poprzez e-mail: patian@patian.pl.

Czas przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika na Stronie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

·         W wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie, jednak jedynie po zalogowaniu się na swoje konto

·         listownie na adres: ul. Racławicka 7a, 63-100 Śrem

Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach działalności Strony podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Prawo do złożenia skargi:

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na czynności związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych, którą możesz złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Powierzenie przetwarzania danych:

Strona może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od www.Patian.pl. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Strony nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Cookies:

Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies nie ograniczy funkcjonalności Strony.


Bezpieczna transmisja danych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przetwarzane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. W naszym sklepie stosujemy zaawansowany system kodowania ssl