Klauzula informacyjna


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r.,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej: RODO.

Patian Patrycja Suszczewicz ,będąca właścicielem strony www.patian.pl , niniejszym informuje, że:

·         1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.patian.pl jest firma PATIAN Patrycja Suszczewicz z siedzibą w Śremie (63-100) przy ulicy Racławickiej 7a, zwana dalej Administratorem.

·         2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych
Dane kontaktowe do Administratora w sprawach ochrony danych osobowych:

o    2.1. formularz kontaktowy na stronie http://www.patian.pl/ lub

o    2.2. adres siedziby wskazany w punkcie 1., lub

o    2.3 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w serwisie http://www.patian.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, to jest w zakresie gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

·         4. Cel przetwarzania danych
Strona ma charakter poglądowy. Celem przetwarzania danych na stronie www.patian.pl jest udostępnienie treści zawartych na stronie ,realizacja oraz wysyłka zamówień co odbywa się za pośrednictwem:

·         4.1  poczty email, lub

o    4.2. kontaktu telefonicznego

·         5. Zakres przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt. 4 powyżej. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

o    5.1. imię i nazwisko

o    5.2  nazwę użytkownika

o    5.3  NIP, nazwę oraz dane teleadresowe firmy

o    5.4  adres dostawy kurierskiej (jeżeli jest inny niż adres firmy)

o    5.5  adres poczty elektronicznej

o    5.6  numer telefonu

·         6. Źródło pozyskania danych
Administrator pozyskuje ww. dane osobowe w momencie dobrowolnego podania danych przez klienta w momencie rejestracji konta klienta na stronie www.patian.pl 
7. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Administrator.

·         8. Przekazywanie danych innym podmiotom.

·         Administrator przekazuje dane Klienta innym podmiotom (np. firmie kurierskiej) jedynie w momencie złożenia oraz realizacji złożonego zamówienia.  

·         9. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane na stronie:

o    8.1. przez cały okres trwania prawne uzasadnionego interesu Administratora i / lub

o    8.2. do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania przez właściciela danych.

·         9. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Osoby, których dane są przetwarzane na Stronie, mają prawo do:

o    9.1. dostępu do swoich danych osobowych,

o    9.2. sprostowania danych osobowych,

o    9.3. usunięcia danych osobowych,

o    9.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o    9.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,

o    9.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane, powinna wysłać takie żądanie poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.patian.pl/ lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.